PLZ302-Satış Teknikleri AÖF Ders Özeti Örnek Kitapçığı

 

HUK114U-Sermaye Piyasası Hukuku AÖF Ders Özeti Örnek Kitapçığı

İLT103U-Halkla İlişkiler ve İletişim AÖF Ara Sınav Örnek Kitapçığı

HUK103U-İdare Hukukuna Giriş AÖF Ara Sınav Örnek Kitapçığı