Tarih :10.02.2018
Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Önlisans Programları 2017-2018 Öğretim Yılı Laboratuvar Dersleri Duyurusu--

 

ÖNEMLİ TARİHLER

13-24 Şubat 2017

Kayıt Yeniletme ve Laboratuvar Dersleri Seçimi

http://aof.anadolu.edu.tr
Kayıt Otomasyonu

PROGRAM DERSİN ADI YERİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
Eczane Hizmetleri Pratik İlaç Bilgisi ve İlaç Şekilleri Laboratuvarı Eczacılık
Fakültesi
18 Haziran 2018 29 Haziran 2018
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Laboratuvarı 18 Haziran 2018 29 Haziran 2018
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Gıda Laboratuvarı Fen
Fakültesi
18 Haziran 2018 29 Haziran 2018
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları 18 Haziran 2018 29 Haziran 2018
Kimya Teknolojisi Genel Kimya Laboratuvarı 18 Haziran 2018 29 Haziran 2018
Analitik Kimya Laboratuvarı 18 Haziran 2018 29 Haziran 2018
Aletli Analiz Laboratuvarı 2 Temmuz 2018 6 Temmuz 2018
 1. KAYIT YENİLEME DÖNEMİ VE DERS SEÇİMİ: Açıköğretim Fakültesi “Eczane Hizmetleri”, “Kimya Teknolojisi”, “Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” ve “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” Önlisans Programlarındaki laboratuvar derslerine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin 12-23 Şubat 2018 tarihleri arasında kayıtlarını yenileterek ve ilgili dersleri seçmiş olmaları gerekmektedir.
  • Kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında kaydını yeniletmeyen dolayısıyla laboratuvar derslerini seçmeyen öğrenciler sonradan kayıt işlemi için herhangi bir hak iddia edemez, mazeret ileri süremez ve 2017-2018 öğretim yılında laboratuvar derslerine kayıt hakkını kaybederler.
  • Sadece laboratuvar ders(ler)i kalan öğrencilerin de 12-23 Şubat 2018 tarihleri arasında kayıtlarını yeniletmeleri ve ders seçimi yapmaları gerekmektedir.​

   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı için aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenciler laboratuvar ders seçimi yapabilirler.

   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programının “BİY103U Genel Mikrobiyoloji I, BİY104U Genel Mikrobiyoloji II, KİM103U Genel Biyokimya I, KİM104U Genel Biyokimya II, BİY111U Histoloji, TLT207U Tıbbi Parazitoloji I, TLT208U Tıbbi Parazitoloji II”  derslerinin tamamını almış olan öğrenciler bu derslerden başarılı olup olmadığına bakılmaksızın “TLT210U Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları” dersini seçebilirler.

 2. Yaz Dönemi Laboratuvar Dersleri yalnızca Eskişehir’de Anadolu Üniversitesindeki alan uzmanı öğretim elemanları tarafından yüz yüzeyürütülmektedir. Dersler Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Fen ve Eczacılık Fakülteleri laboratuvarlarında yapılacaktır. Bu programa kayıtlı öğrenciler başka bir yükseköğretim kurumunda ilgili laboratuvar dersini alamazlar.
 3. Uzaktan Eğitim Önlisans Programındaki laboratuvar dersleri zorunlu olup, herhangi bir muafiyet uygulaması bulunmaz. Bu dersleri almayan veya alıp da başarısız olan öğrenciler mezun olamazlar.
 4. Laboratuvar dersleri için en az %70 devam zorunluluğu vardır. Bu derslere kayıt yaptıran ancak devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler DZ harf notu ile değerlendirilir. Bu durumda öğrenci, söz konusu dersi sonraki dönemlerde tekrar almak zorundadır.
 5. Laboratuvar derslerinde “başarı notu” en az 60 ve harf notu CC’dir. 60’ın altında not alan öğrenciler doğrudan FF harf notu ile değerlendirilir. Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde, laboratuvar derslerinde aşağıdaki Harf Notları Çizelgesi esas alınır.

  HARF NOTU

  BAŞARI NOTU

  AA

  90‒100

  AB

  85‒89

  BA

  80‒84

  BB

  74‒79

  CB

  68‒73

  CC

  60‒67

  FF

  0‒59

 6. Laboratuvar derslerinde %70 devam zorunluluğunu yerine getiren ancak dersin ödev, rapor ve sınavları dikkate alınarak 100 üzerinden toplam 60 puanın altında not alan öğrenciler, ilgili laboratuvar dersinden başarısız sayılır ve “FF” notu ile değerlendirilir. Bu durumdaki öğrenciler izleyen öğretim yıllarında başarısız oldukları derslere tekrar kayıt yaptırarak almak zorundadır.

 7. Öğrenci Eskişehir’de kaldığı süre içinde KONAKLAMA KENDİSİNE AİTTİR. Öğrenciler devlet yurdu veya özel yurt, apart, otel vb. yerlerde konaklayabilirler. Üniversite tarafından konaklamaya ilişkin herhangi bir organizasyon yapılmamakla birlikte, sadece yaz dönemi için Kredi ve Yurtlar Bölge Müdürlüğüne program ve katılımcı öğrenciler hakkında bilgi verilmektedir. Kurumun uygun görmesi durumunda, derslere kayıt olan öğrencilerin bir listesi Yurt Müdürlüğü ile paylaşılmaktadır. Öğrenciler bu durumda yurt seçeneğinden de yararlanabilecektir. Yurtlarda kalmayı tercih eden öğrenciler, yurt ücreti ve istenen belgeler hakkındaki bilgiyi Eskişehir'e gelmeden önce Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğüyle iletişime geçerek öğrenebilirler.
  Öğrenciler Eskişehir’e geldiklerinde Yurt Müdürlüklerine teslim edilmek üzere istenen resmi bir belge (öğrenci bilgileri, kalacakları süre vb.) her uygulama haftasının ilk ders gününde laboratuvar sorumlularından temin edilebilecektir.
 8. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü içerisinde bulunan Öğrenci Yemekhanesinden (Haftasonları hariç) öğrenci ücreti karşılığında öğle yemeği yeme olanağına sahiptir. Ayrıca öğrenciler kampüs içerisinde bulunan yeme-içme yerlerinden de yararlanabilirler.
 9. Öğrencilerin laboratuvar derslerine gelirken yanlarında getirmeleri gereken malzemeler ve derslere ilişkin detaylı program Duyurular sayfasından tekrar öğrencilere bildirilecektir. Ayrıca öğrencilerin laboratuvar derslerine gelirken Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartlarını da yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 10. Öğrenciler sorularını çağrı merkezi veya eposta aracılığı ile iletebilir.
  Fen Programları uygulama sırasında;
  • Öğrenciler, laboratuvar dersleri ile ilgili akademik konularda, dersin Akademik Koordinatöründen veya ilgili Laboratuvar Sorumlusu Öğretim Elemanından destek alabilirler.
  • Yönetsel ve teknik (kayıt, not işleri vb.) konularla ilgili sorunları için Fen Programları Uygulama Koordinatörü ile bizzat iletişim kurarak destek alabilirler.
 11. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laboratuvar Dersleri Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız

 12. Kayıt dönemi sonunda ders seçimi yapan öğrenciler ders programına ilişkin duyurulara www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Duyurular” bağlantısından ulaşabilirler.

 13. Kaynak :https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-duyurular/acikogretim-fakultesi-uzaktan-egitim-onlisans-programlari-2017-2018-ogretim-1518186598
 

Etiketler: Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Önlisans Programları 2017-2018 Öğretim Yılı Laboratuvar Dersleri Duyurusu -