Tarih :12.02.2017
Elektrik Enerjisi, Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programı 2016-2017 Öğretim Yılı Laboratuvar Dersleri Duyurusu--

 

13-24 Şubat 2017

Kayıt Yeniletme

http://aof.anadolu.edu.tr
Öğrenci Otomasyonu

13-17 Mart 2017

Laboratuvar Dersleri Seçimi

http://aof.anadolu.edu.tr
Laboratuvar Ders Seçimi Otomasyonu

27-31 Mart 2017

Lab Dersleri Kayıt Ücreti Ödeme Dönemi

T.C. Ziraat Bankası

17-21 Nian 2017

Lab Dersleri Hafta Seçimi

http://aof.anadolu.edu.tr
Laboratuvar Ders Seçimi Otomasyonu

 1. Laboratuvar derslerine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin 13-24 Şubat 2017 tarihleri arasında kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Kayıt yeniletmeyen öğrenciler laboratuvar derslerine o öğretim yılı için kayıt yaptıramazlar. Sadece laboratuvar ders(ler)i kalan öğrencilerin de 13-24 Şubat 2017 tarihleri arasında kayıtlarını yeniletmeleri gerekmektedir.
 2. Kaydını yenileten öğrenciler laboratuvar ders seçimini 13-17 Mart 2017 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Laboratuvar Ders Seçimi Otomasyonu bağlantısından yapacaklardır. İlgili duyurular www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Duyurular” bağlantısından takip edilmelidir.
 3. 2016-2017 Öğretim Yılında ilk kayıt yaptıran öğrenciler hariç, diğer öğrenciler laboratuvar dersleri de dahil olmak üzere maksimum toplam 45 AKTS’lik ders alabilecektir. Bu nedenle 13-24 Şubat 2017 tarihleri arasında kayıt yeniletecek öğrenciler, derslerini seçerken 13-17 Mart 2017 tarihleri arasında alacakları laboratuvar derslerinin AKTS’lerini de dikkate almak durumundadır.
 4. Laboratuvar dersi kayıt ücretleri 27-31 Mart 2017 tarihleri arasında tahsil edilecektir.
 5. Laboratuvar derslerini seçen ve ödemelerini yapan öğrenciler 17-21 Nisan 2017 tarihleri arasında sisteme tekrar giriş yaparak laboratuvar derslerine katılmak istedikleri haftayı seçmeleri gerekmektedir.

Kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında kaydını yeniletmeyen dolayısıyla laboratuvar derslerini seçmeyen ve hafta seçimi yapmayan öğrenciler sonradan kayıt işlemi için herhangi bir hak iddia edemez, mazeret ileri süremez ve 2016-2017 öğretim yılında laboratuvar derslerine kayıt hakkını kaybederler.

LABORATUVAR DERSLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 1. Yaz dönemi programında “Atölye çalışması I”, “Atölye Çalışması II” ve “Devre Analizi Laboratuvarı” olmak üzere üç laboratuvar dersi mevcuttur. Bu derslere yönelik yapılacak uygulamalar toplam 5 günlük sürede tamamlanacaktır. Her bir derste 8‘er deney olmak üzere üç ders için toplam 24 deney bulunmaktadır.
 2. Söz konusu yaz dönemi laboratuvar dersleri sadece 2012-2013 akademik yılında ve takip eden yıllarda programa kayıt yaptıran öğrenciler için zorunludur. Bu dönemden önce programa kayıt yaptıran öğrenciler yaz dönemi laboratuvar derslerine katılmayacaktır.
 3. Açıköğretim Fakültesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programındaki laboratuvar derslerini almak zorunludur ve herhangi bir muafiyet uygulaması bulunmaz. Bu dersleri almayan veya alıp da başarısız olan öğrenciler mezun olamazlar.
 4. Bu programdaki laboratuvar dersleri için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
 5. Yaz Dönemi Laboratuvar Dersleri yalnızca Anadolu Üniversitesinde ve yüz yüze yürütülmektedir. 
 6. Her bir laboratuvar dersi için en az %70 devam zorunluluğu vardır. Bu derslere kayıt yaptıran ancak devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci DZ notu ile değerlendirilir. Bu durumda öğrenci, söz konusu dersi/dersleri sonraki dönemlerde tekrar almak zorundadır.
 7. Laboratuvar derslerinden başarılı olmak için %70 devam zorunluluğu koşulu nedeniyle öğrenci her bir laboratuvar dersindeki 8 deneyden en az 6’sını yapmış olmalıdır. Her bir ders için yapılan deneyin raporlarından alınan notların genel toplamının 8’e bölünüp çıkan sonucun 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir. Bu koşulları sağlayan öğrenci söz konusu laboratuvar dersinden “Başarılı” sayılır ve başarısı harf notu ile değerlendirilir.
 8. Laboratuvar derslerinde “başarı notu” en az 60 ve harf notu CC’dir. 60’ın altında not alan öğrenciler doğrudan FF harf notu ile değerlendirilir. Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde, laboratuvar derslerinde aşağıdaki Harf Notları Çizelgesi esas alınır.
 9. Laboratuvar derslerinde %70 devam zorunluluğunu yerine getiren ve toplam 8 deneyden en az 6’sını yapan ve raporlarını teslim etme koşulunu sağlayan ancak deney raporlarından alınan notların toplamının 8’e bölünüp sonucun 100 üzerinden toplam 60 puanın altında not alan öğrenci, ilgili laboratuvar dersinden başarısız sayılır ve “FF” notu ile değerlendirilir. Bu durumdaki öğrenciler izleyen öğretim yıllarında başarısız oldukları derslere tekrar kayıt yaptırarak almak zorundadır.
 10. Öğrenci Eskişehir’de kaldığı süre içinde KONAKLAMA KENDİSİNE AİTTİR. Öğrenciler devlet yurdu veya özel yurt, apart, otel vb. yerlerde konaklayabilirler. Üniversite tarafından konaklamaya ilişkin herhangi bir organizasyon yapılmamakla birlikte, her yaz dönemi için Kredi ve Yurtlar Bölge Müdürlüğüne program hakkında bilgi verilmektedir. Kurumun uygun görmesi durumunda, derslere kayıt olan öğrencilerin bir listesi Yurt Müdürlüğü ile paylaşılmaktadır. Öğrenciler bu durumda yurt seçeneğinden de yararlanabilecektir. Yurtlarda kalmayı tercih eden öğrenciler, yurt ücreti hakkındaki bilgiyi Eskişehir'e gelmeden önce Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğüyle iletişime geçerek öğrenebilirler.
 11. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü içerisinde bulunan Öğrenci Yemekhanesinden öğrenci ücreti karşılığında öğle yemeği yeme olanağına sahiptir.
 12. Öğrenciler laboratuvar derslerine gelirken yanlarında laboratuvar ders kitapları, kurşun kalem, silgi, cetvel ve basit bir hesap makinası getirmelidirler. Ayrıca öğrencilerin laboratuvar derslerine gelirken Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartlarını da yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 13. Öğrencilerin derslerde yapacakları deneylerden en iyi şekilde yararlanmaları için, ders kitaplarını çalışarak gelmeleri başarılarını etkileyecektir. Ayrıca derslere ilişkin görsel ve uygulamalı materyaller (video, sanal laboratuvar) eKampüs ANADOLUM öğrenme yönetim sisteminde ilgili dersin sayfasında mevcuttur.
 14.  
 15. kaynak:https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-duyurular/elektrik-enerjisi-uretim-iletim-ve-dagitimi-onlisans-programi-2016-2017-ogretim-1486738331

 
 

Etiketler: Elektrik Enerjisi, Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programı 2016-2017 Öğretim Yılı Laboratuvar Dersleri Duyurusu -