Tarih :27.02.2016
(BAP)Diploma Eki Diploma Supplement nedir? Tarafıma düzenlenmesi için ne yap-mam gerekiyor?--

 “Diploma Eki”, diploma ile birlikte verilen ve verildiği kişinin sahip olduğu derece ve dere-cenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan uluslararası bir belgedir. Bu belge ayrıca ulusal eğitim sistemini açıklayan bilgileri içermektedir.

“Diploma Eki”, diplomaya ek bir belge olup diploma yerine kullanılamaz; ancak diploma ile birlikte geçerlidir.

“Diploma Eki”nin en önemli amaçlarından biri, yükseköğretimde şeffaflığı artırmak ve dolayısıyla derecelerin akademik ve mesleki açıdan adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. “Diploma Eki”nde herhangi bir yargı ya da önermeye yer verilmez
 

Etiketler: (BAP)Diploma Eki Diploma Supplement nedir? Tarafıma düzenlenmesi için ne yap-mam gerekiyor? -