Tarih :26.02.2016
(BAP)Af Kapsamında Kayıt türü nedir?--

 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6353 sayılı Kanun 11. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 63. maddesinin “Süresi içerisinde başvurmamaları nedeniyle bu Kanunun geçici 58 inci maddesinden yararlanamayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları halinde geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi Açıköğretim Fakultesi Batı Avrupa Programları biriminin universite santralı üzerinden 3916 nolu dahili telefonuna bağlanarak alınabilir.

 

Etiketler: (BAP)Af Kapsamında Kayıt türü nedir? -