Tarih :25.02.2016
Bölüm değişikliği yapılabilir mi?--

 Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenci, birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenen kontenjan dâhilinde bu fakültelerin bölüm/programları arasında geçiş yapabilir.  Ancak 2015-2016 Öğretim Yılı için kontenjan bulunmamaktadır

 



 

Etiketler: Bölüm değişikliği yapılabilir mi? -