Tarih :25.02.2016
Son sınıf öğrencisiyim yatay geçiş yapabilir miyim?--

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10/07/2014 tarihli yazısında “2014-2015 eğitim öğretim döneminden ön-ce yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrencile-rin söz konusu Ek-Madde 1. maddeden yararlanmasına, bu durumdaki adayların intibakının ilgili kurullar tara-fından yapılmasına karar verilmiştir.” denilmektedir. Dolayısıyla kontenjan dahilinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz.

  

Etiketler: Son sınıf öğrencisiyim yatay geçiş yapabilir miyim? -