Tarih :24.02.2016
Diplomamın “Aslı Gibidir” onaylı suretini alabilir miyim?--

 31.07.2099 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmeliğinin 8/d maddesinde, "İstenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir." hükmüne yer verilmiştir. 

Bu hüküm gereği Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri önlisans ve lisans programları mezunları diplomasının aslı ile birlikte bulunduğu ildeki AÖF Bürosuna giderek diploma fotokopisine “Aslı Gibidir” onayı yaptırabilirler.
 

Etiketler: Diplomamın “Aslı Gibidir” onaylı suretini alabilir miyim? -