Tarih :24.2.2016
Stajımı tamamladıktan sonra yapmam gerekenler nelerdir?--

 Öğrenci, staj süresince elektronik ortamda doldurduğu Öğrenci Staj Faaliyet Formunun (EK‒3) çıktısını alır ve Staj Yeri Yetkilisine onaylatır.

Stajını tamamlayan öğrenci; Öğrenci Staj Bitiş Formu (EK‒5) ve Öğrenci Staj Raporu (EK‒6) ile Staj Yeri Öğrenci Değerlendirme Formunu (EK‒7) elektronik ortamda doldurur, çıktısını alır ve Staj Yeri Yetkilisine onaylatarak değerlendirilmesini sağlar.

Öğrenci stajını tamamladıktan sonra onaylattığı formları (EK‒3, EK‒5, EK‒6 ve EK‒7) yurt içinde en fazla 7 işgünü içinde AÖF Bürosuna elden; yurt dışında ise Anadolu Üniversitesi AÖF Kayıt Merkezine aynı süre içinde elden/posta yoluyla teslim eder.

AÖF Bürosu bu formları elektronik ortamda AÖF Staj Koordinatörlüğüne iletir ve formlar, staj başarı durumu ilan edilinceye kadar saklaması için öğrenciye geri verilir.
 

Etiketler: Stajımı tamamladıktan sonra yapmam gerekenler nelerdir? -