Tarih :24.2.2016
Staj yerimi değiştirebilir miyim?--

 Öğrenci staja başladıktan sonra yurt içinde AÖF Staj Koordinatörlüğünün, yurt dışında ise Anadolu Üniversitesi AÖF Kayıt Merkezinin bilgisi ve onayı olmaksızın staj yeri değişikliği yapamaz. Onaysız yapılan staj yeri değişikliği işlemi geçersiz sayılır. Staj yerinde grev veya lokavt uygulaması, iş kazası, yangın, deprem ve sel gibi doğal afet olması durumunda öğrenci yurt içinde AÖF Staj Koordinatörlüğünün, yurt dışında ise Anadolu Üniversitesi AÖF Kayıt Merkezinin bilgisi ve onayı dâhilinde yeni staj yerinde kalan staj süresini tamamlayabilir. Staj yeri değişikliği yapan öğrenci elektronik ortamda Öğrenci Staj Yeri Değişikliği Formunu (EK‒4a) doldurarak, yurt içinde en geç 2 işgünü içinde AÖF Bürosuna elden, yurt dışında ise en geç 5 işgünü içinde Anadolu Üniversitesi AÖF Kayıt Merkezine elden/posta yoluyla teslim eder. Staj yeri değişikliği yurt içinde AÖF Staj Koordinatörlüğü, yurt dışında ise Anadolu Üniversitesi AÖF Kayıt Merkezi görevlisi tarafından onaylanır ve sonra Öğrenci Otomasyon Sisteminde ilan edilir
 

Etiketler: Staj yerimi değiştirebilir miyim? -