Tarih :24.02.2016
Ders muafiyeti var mı?--

 Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı/kayıt yaptıracak öğrencilerin ders transferi ve muafiyet işlemlerinde; daha önceden almış ve başarmış olduğu

·         Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I‒II)

·         Türk Dili (I‒II)

·         Yabancı Dil (I‒II)

·         Temel Bilgi Teknolojileri (I‒II)

ders/derslerini bir yükseköğretim programında alıp başarmış ya da bir yükseköğretim programından mezun iseler ders transferi ve muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgi www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Duyurular kısmında ayrıca ilan edilecektir. Bu dersler dışındaki ders transferi ve muafiyet talepleri dikkate alınmaz. Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenci, yukarıda adı geçen derslerden muaf tutulur ve bu dersler için MU notu verilir. Bu notlar Not Durum Belgesinde MU ile gösterilir.
 

Etiketler: Ders muafiyeti var mı? -