Tarih :24.02.2016
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı önlisans programında laboratuvar uygulama dersleri nasıl yapılmaktadır?--

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programında laboratuvar uygulama dersleri yaz aylarında Eskişehir’de yapılacaktır. Laboratuvar uygulamaları devam mecburiyeti olan zorunlu derslerdir. Derslere kayıt yaptıran öğrencilerin derslere katılmamaları durumunda laboratuvar derslerinden başarısız sayılır ve DZ harf notu verilir. Laboratuvar uygulamalarında yer alan ve toplamda 5 gün sürecek Atölye Çalışması I, Atölye Çalışması II ve Devre Analizi Laboratuvarı derslerinin başarı notu, öğrencinin yapacağı deneylerdeki performansa göre belirlenir. Buna göre “başarı notu” en az 60 olan öğrencilere CC harf notu atanır. 60’ın altında başarı notu alan öğrencilere doğrudan FF notu verilir.

Bu programdaki laboratuvar derslerinde Çizelge 1’deki Harf Notları esas alınır. Program ile ilgili daha detaylı bilgi e-öğrenme portalında yer almaktadır.


 
 

Etiketler: Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı önlisans programında laboratuvar uygulama dersleri nasıl yapılmaktadır? -