Sınavlar (37)

Şifre İşlemleri (2)

Öğrenci Hizmetleri (6)

Mezun olabilmek için kaç kredilik ders almam gerekiyor?
Lisans programlarında okurken önlisans diploması alınabilir mi?
Onur belgesi ya da yüksek onur belgesi hangi koşulda verilmektedir?
Diploma yerine çıkış belgesi ya da geçici mezuniyet belgesi alabilir miyim?
Diploma eki nedir?
Diplomamı aldıktan sonra soyadım değişti. Yeni soyadıma göre tekrar diploma düzenlettirebilir miyim?